Bước tới nội dung

Thể loại:Mục từ cần được wiki hóa

Từ điển mở Wiktionary

Các mục từ này cần được wiki hóa để đáp ứng tiêu chuẩn mục từ Wiktionary. Xin hãy giúp phát triển các mục từ này bằng cách đặt liên kết đến các mục từ thích hợp khác và chia mục từ theo ngôn ngữ và từ loại.