Bản mẫu:*đề mục

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này chứa tất cả các bản mẫu đưa đề mục vào bài, không kể các trang đổi hướng.

Chữ Braille[sửa]

Chữ Chăm[sửa]

Chữ Kirin[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span style="font-family: &#39;Apple Symbols&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;Code2001&#39;; font-size: 200%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hy Lạp[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Grek">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hangul[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Grek">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hán[sửa]

Chữ Hán giản thể[sửa]

Chữ Hán phồn thể[sửa]

Chữ Hiragana[sửa]

Chữ Nhật hỗn hợp[sửa]

Kun'yomi

Chữ Latinh[sửa]

On'yomi

Chữ Rune[sửa]

Chữ Tengwar[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Thái[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Sumer[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: &#39;NeoAssyrianRAI&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;Code2001&#39;; font-size: 200%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Từ viết tắt[sửa]

Tính từ[sửa]

Yếu tố[sửa]

Phó từ[sửa]

Tiếng Afrikaans[sửa]

Tiếng Amuzgo[sửa]

Từ đảo chữ[sửa]

Tiếng Anh cổ[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Tiếng Ả Rập[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Arab" lang="ar">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: &#39;NeoAssyrianRAI&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;Code2001&#39;; font-size: 200%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Aragon[sửa]

Mạo từ[sửa]

Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Sgnw">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Arab" lang="ar">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên. (tải về phông chữ SignWriting)

Tiếng Asturias[sửa]

Trợ động từ[sửa]

Tiếng Thái Đen[sửa]

Tiếng Bosnia[sửa]

Tiếng Catalan[sửa]

Tiếng Mân Đông[sửa]

Tiếng Séc[sửa]

Phụ tố chu vi[sửa]

Yếu tố quanh[sửa]

Tiếng Tấn[sửa]

Từ ghép[sửa]

cmavo[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Liên từ kết hợp[sửa]

Danh từ tập họp[sửa]

Từ ghép[sửa]

Liên từ[sửa]

Từ rút gọn[sửa]

Hệ từ[sửa]

Đồng động từ[sửa]

Tiếng Phổ Hiền[sửa]

Tiếng Tatar Crưm[sửa]

Tiếng Wales[sửa]

Tiếng Huy[sửa]

Tiếng Mân Trung[sửa]

Tiếng Đan Mạch[sửa]

Biến cách[sửa]

Mạo từ hạn định[sửa]

Từ chỉ định[sửa]

Tính từ chỉ định[sửa]

Đại từ chỉ định[sửa]

Từ hạn định[sửa]

Tiếng Đức[sửa]

Định nghĩa[sửa]

<0>

Phương ngữ khác[sửa]

Tra cứu[sửa]

Tiếng Đông Can[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Hy Lạp[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Grek">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Sgnw">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Từ ghép sau[sửa]

Tiếng Anh[sửa]

Quốc tế ngữ[sửa]

Tiếng Estonia[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Tiếng Basque[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tiếng Faroe[sửa]

Tiếng Ba Tư[sửa]

Tiếng Phần Lan[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Tiếng Frysk[sửa]

Furigana[sửa]

Tiếng Cám[sửa]

gismu[sửa]

Tên người[sửa]

Tiếng Gaelic tại Scotland[sửa]

Tiếng Ireland[sửa]

Tiếng Galicia[sửa]

Tiếng Guaraní[sửa]

Tiếng Khách Gia[sửa]

Phiên âm Hán–Việt[sửa]

Tiếng Hawaii[sửa]

Tiếng Do Thái[sửa]

Tiếng Hindi[sửa]

Tiếng Mông[sửa]

Từ đồng âm[sửa]

Tiếng Croatia[sửa]

Tiếng Tương[sửa]

Tiếng Hung[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tiếng Ido[sửa]

Động từ không ngôi[sửa]

Tiếng Bổ trợ Quốc tế[sửa]

Tiếng Indonesia[sửa]

Tính từ bất định[sửa]

Mạo từ bất định[sửa]

Trung tố[sửa]

Wikipedia-logo.png
Wikipedia có bài viết về:
Wikipedia-logo.png
Wikipedia có thể loại về:

Thán từ[sửa]

Từ nghi vấn[sửa]

Nội động từ[sửa]

Tiếng Băng Đảo[sửa]

Tiếng Ý[sửa]

Tiếng Lojban[sửa]

Tiếng Nhật[sửa]

Tiếng Gia Rai[sửa]

Tiếng Khmer[sửa]

Tiếng Triều Tiên[sửa]

Tiếng Kurd[sửa]

Tiếng Latinh[sửa]

Tiếng Latvia[sửa]

Tiếng Litva[sửa]

lujvo[sửa]

Tiếng Marathi[sửa]

Từ ghép trung[sửa]

Tiếng Malta[sửa]

Tiếng Mãn Châu[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Mân Bắc[sửa]

Tiếng Mông Cổ[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Mã Lai[sửa]

Tiếng Mường[sửa]

Đa ngữ[sửa]

Tên[sửa]

Tiếng Mân Nam[sửa]

Tiếng Naples[sửa]

Tiếng Nepal[sửa]

Tiếng Hà Lan[sửa]

Danh từ[sửa]

*đề mục

  1. Dạng số nhiều của woord

Động từ[sửa]

*đề mục

  1. Lối trình bày thời hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của doen hoặc với jij/je đảo pha
  2. Lối mệnh lệnh của doen

Động từ[sửa]

*đề mục

  1. Động từ {{{1}}} chia ở ngôi thứ nhất số ít.
  2. Lối mệnh lệnh của {{{1}}}.

Tiếng Na Uy (Nynorsk)[sửa]

Tiếng Na Uy (Bokmål)[sửa]

Tiếng Na Uy[sửa]

Danh từ[sửa]

Số từ[sửa]

Tiếng Nguồn[sửa]

Tiếng Nùng[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tiếng Oc[sửa]

Tiếng Papiamento[sửa]

Từ tương tự[sửa]

Trợ từ[sửa]

Động tính từ[sửa]

Mạo từ bộ phận[sửa]

Đại từ nhân xưng[sửa]

Địa danh[sửa]

Tiếng Ba Lan[sửa]

Tiếng Bồ Đào Nha[sửa]

Tính từ sở hữu[sửa]

Yếu tố sau[sửa]

Tính từ riêng[sửa]

Danh từ riêng[sửa]

Tiền tố[sửa]

Giới từ[sửa]

Từ ghép trước[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Đại từ[sửa]

Tục ngữ[sửa]

Trích dẫn[sửa]

Tiếng Quenya[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

rafsi[sửa]

Từ láy[sửa]

Tham khảo[sửa]

Đại từ phản thân[sửa]

Động từ phản thân[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Đại từ quan hệ[sửa]

Tiếng Bồ Đào Nha cổ[sửa]

Tiếng Romana[sửa]

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Xem thêm[sửa]

Cách ra dấu[sửa]

Tiếng Slovak[sửa]

Tiếng Shona[sửa]

Tiếng Tây Ban Nha[sửa]

Tiếng Albani[sửa]

Liên từ phụ thuộc[sửa]

Hậu tố[sửa]

Tiếng Sumer[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: &#39;NeoAssyrianRAI&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;Code2001&#39;; font-size: 200%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Swahili[sửa]

Tiếng Thụy Điển[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Tiếng Tatar[sửa]

Tiếng Tagalog[sửa]

Tiếng Thái[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: &#39;NeoAssyrianRAI&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;Code2001&#39;; font-size: 200%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Tok Pisin[sửa]

Tiếng Tupi[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

Dịch[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ[sửa]

Tiếng Tày[sửa]

Tiếng Ukraina[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Cách dùng[sửa]

Động từ[sửa]

Tiếng Việt[sửa]

Tiếng Việt trung cổ[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tiếng Ngô[sửa]

Tiếng Quảng Đông[sửa]

Tiếng Trung Quốc[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span lang="vi" style="font-family: &#39;HAN NOM A&#39;, &#39;HAN NOM B&#39;, &#39;Arial Unicode MS&#39;, &#39;Lucida Sans Unicode&#39;, &#39;TITUS Cyberbit Basic&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;MS Mincho&#39;, sans-serif; font-size: 150%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.