Bước tới nội dung

Bản mẫu:*đề mục

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này chứa tất cả các bản mẫu đưa đề mục vào bài, không kể các trang đổi hướng.

Tiếng Arem[sửa]

Chữ Braille[sửa]

Chữ Chăm[sửa]

Chữ Kirin[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span style="font-family: 'Apple Symbols', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hy Lạp[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Grek">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hangul[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Grek">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hán[sửa]

Chữ Hán giản thể[sửa]

Chữ Hán phồn thể[sửa]

Chữ Hiragana[sửa]

Chữ Nhật hỗn hợp[sửa]

Kun'yomi

Chữ Latinh[sửa]

On'yomi

Chữ Rune[sửa]

Chữ Tengwar[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Thái[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ hình nêm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Ambrak[sửa]

Tiếng Ankave[sửa]

Tiếng Đông Abenaki[sửa]

Tiếng Afar[sửa]

Tiếng Aasax[sửa]

Tiếng Abau[sửa]

Tiếng Quảng Lâm[sửa]

Tiếng Amarasi[sửa]

Tiếng Tây Abenaki[sửa]

Tiếng Ả Rập Tajikistan[sửa]

Tiếng Abkhaz[sửa]

Tiếng Abaza[sửa]

Từ viết tắt[sửa]

Tiếng Mã Lai Ambon[sửa]

Tiếng Aceh[sửa]

Tiếng Acholi[sửa]

Tiếng Ả Rập Hijazi[sửa]

Tiếng Ả Rập Síp[sửa]

Tiếng Acheron[sửa]

Tính từ[sửa]

Yếu tố[sửa]

Phó từ[sửa]

Tiếng Adygea[sửa]

Tiếng Adzera[sửa]

Tiếng Hamer-Banna[sửa]

Tiếng Amhara[sửa]

Tiếng War-Jaintia[sửa]

Tiếng Afrikaans[sửa]

Tiếng Argobba[sửa]

Tiếng Aghul[sửa]

Tiếng Ahom[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Ahom" lang="aho">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Akha[sửa]

Tiếng Äynu[sửa]

Tiếng Ainu[sửa]

Tiếng Ainu Kuril[sửa]

Tiếng Ainu Sakhalin[sửa]

Tiếng Aiton[sửa]

Tiếng Aari[sửa]

Tiếng Ả Rập Nam Levant[sửa]

Tiếng Akan[sửa]

Tiếng Aka-Jeru[sửa]

Tiếng Akkad[sửa]

Tiếng Araki[sửa]

Tiếng Kawésqar[sửa]

Tiếng Aleut[sửa]

Tiếng Amaimon[sửa]

Tiếng Alutor[sửa]

Tiếng Nam Altai[sửa]

Tiếng 'Are'are[sửa]

Tiếng Amuzgo[sửa]

Từ đảo chữ[sửa]

Tiếng Anh cổ[sửa]

Tiếng Anal[sửa]

Tiếng Jarawa[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Tiếng Anyi[sửa]

Tiếng Atong (Ấn Độ)[sửa]

Tiếng Ả Rập Sudan[sửa]

Tiếng Apinayé[sửa]

Tiếng Pucikwar[sửa]

Tiếng Apache Tây[sửa]

Tiếng Aparaí[sửa]

Tiếng Archi[sửa]

Tiếng Ả Rập[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Arab" lang="ar">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Ahom" lang="aho">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Aram[sửa]

Tiếng Aragon[sửa]

Mạo từ[sửa]

Tiếng Ả Rập Ai Cập[sửa]

Tiếng Assiniboine[sửa]

Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Sgnw">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Arab" lang="ar">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên. (tải về font chữ SignWriting)

Tiếng Assam[sửa]

Tiếng Asturias[sửa]

Tiếng Atsahuaca[sửa]

Tiếng Bắc Altai[sửa]

Tiếng Anuki[sửa]

Trợ động từ[sửa]

Tiếng Ả Rập Uzbekistan[sửa]

Tiếng Avar[sửa]

Tiếng Avesta[sửa]

Tiếng Kotava[sửa]

Tiếng Avokaya[sửa]

Tiếng Awngi[sửa]

Tiếng Awara[sửa]

Tiếng Aymara[sửa]

Tiếng Azerbaijan[sửa]

Tiếng Awing[sửa]

Tiếng Bashkir[sửa]

Tiếng Baloch[sửa]

Tiếng Bali[sửa]

Tiếng Bantawa[sửa]

Tiếng Bayern[sửa]

Tiếng Basaa[sửa]

Tiếng Bamum cổ[sửa]

Tiếng Barai[sửa]

Tiếng Bats[sửa]

Tiếng Baoule[sửa]

Tiếng Trung Bikol[sửa]

Tiếng Bench[sửa]

Tiếng Tara Baka[sửa]

Tiếng Budukh[sửa]

Tiếng Ba Na[sửa]

Tiếng Burunge[sửa]

Tiếng Beja[sửa]

Tiếng Belarus[sửa]

Tiếng Bemba[sửa]

Tiếng Bengal[sửa]

Tiếng Fogaha[sửa]

Tiếng Blagar[sửa]

Tiếng Bari[sửa]

Tiếng Balti[sửa]

Tiếng Bughotu[sửa]

Tiếng Bhil[sửa]

Tiếng Bukhara[sửa]

Tiếng Bhojpur[sửa]

Tiếng Edo[sửa]

Tiếng Tân Aram Do Thái Barzani[sửa]

Tiếng Burji[sửa]

Tiếng Balanta-Ganja[sửa]

Tiếng Itaŋikom[sửa]

Tiếng Bella Coola[sửa]

Tiếng Balanta-Kentohe[sửa]

Tiếng Pa'O[sửa]

Tiếng Thái Đen[sửa]

Tiếng Boon[sửa]

Tiếng Tây Tạng[sửa]

Tiếng Bosnia[sửa]

Tiếng Bishnupriya[sửa]

Tiếng Busa[sửa]

Tiếng Brâu[sửa]

Tiếng Breton[sửa]

Tiếng Brahui[sửa]

Tiếng Bru[sửa]

Tiếng Bru Tây[sửa]

Tiếng Bodo (Ấn Độ)[sửa]

Tiếng Burushaski[sửa]

Tiếng Basketo[sửa]

Tiếng Baiso[sửa]

Tiếng Buryat[sửa]

Tiếng Bulgari[sửa]

Tiếng Bokobaru[sửa]

Tiếng Pela[sửa]

Tiếng Bilen[sửa]

Tiếng Bisu[sửa]

Tiếng Ch'orti'[sửa]

Tiếng Kari'na[sửa]

Tiếng Catalan[sửa]

Tiếng Chachi[sửa]

Tiếng Nyah Kur[sửa]

Tiếng Mân Đông[sửa]

Tiếng Cebu[sửa]

Tiếng Séc[sửa]

Tiếng Chamorro[sửa]

Tiếng Chibcha[sửa]

Tiếng Chechen[sửa]

Tiếng Chagatai[sửa]

Tiếng Cahuilla[sửa]

Tiếng Mari[sửa]

Tiếng Choctaw[sửa]

Tiếng Denesuline[sửa]

Tiếng Cherokee[sửa]

Tiếng Slav Giáo hội cổ[sửa]

Tiếng Chuvash[sửa]

Tiếng Cheyenne[sửa]

Tiếng Soran[sửa]

Tiếng Chukot[sửa]

Tiếng Kavalan[sửa]

Phụ tố chu vi[sửa]

Yếu tố quanh[sửa]

Tiếng Chu Ru[sửa]

Tiếng Chăm Đông[sửa]

Tiếng Ashéninka Pajonal[sửa]

Tiếng Shor[sửa]

Tiếng Tấn[sửa]

Từ ghép[sửa]

Tiếng Klallam[sửa]

Tiếng Chulym[sửa]

Tiếng Mạ[sửa]

cmavo[sửa]

Tiếng Mông Cổ cổ điển[sửa]

Tiếng Emberá-Chamí[sửa]

Tiếng M'Nông Trung[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Tiếng Cống[sửa]

Liên từ kết hợp[sửa]

Tiếng Chong[sửa]

Danh từ tập họp[sửa]

Tiếng Comanche[sửa]

Từ ghép[sửa]

Tiếng Cofán[sửa]

Liên từ[sửa]

Từ rút gọn[sửa]

Tiếng Comox[sửa]

Tiếng Copt[sửa]

Tiếng Cornwall[sửa]

Tiếng Corse[sửa]

Hệ từ[sửa]

Đồng động từ[sửa]

Tiếng Cowlitz[sửa]

Tiếng Hy Lạp Cappadocia[sửa]

Tiếng Phổ Hiền[sửa]

Tiếng Tatar Crưm[sửa]

Tiếng Cree đồng bằng[sửa]

Tiếng Anh Solombala[sửa]

Tiếng Chơ Ro[sửa]

Tiếng Carrier[sửa]

Tiếng Kaszëb[sửa]

Tiếng Chittagong[sửa]

Tiếng Chatino cao nguyên Tây[sửa]

Tiếng Co[sửa]

Tiếng Ashraaf[sửa]

Tiếng Cushit nguyên thuỷ[sửa]

Tiếng Wales[sửa]

Tiếng Huy[sửa]

Tiếng Knaan[sửa]

Tiếng Mân Trung[sửa]

Tiếng Dagbani[sửa]

Tiếng Dahalo[sửa]

Tiếng Dakota[sửa]

Tiếng Đan Mạch[sửa]

Tiếng Dargwa[sửa]

Tiếng Dabarre[sửa]

Biến cách[sửa]

Mạo từ hạn định[sửa]

Từ chỉ định[sửa]

Tính từ chỉ định[sửa]

Đại từ chỉ định[sửa]

Từ hạn định[sửa]

Tiếng Đức[sửa]

Định nghĩa[sửa]

Tiếng Dogrib[sửa]

Phương ngữ khác[sửa]

Tra cứu[sửa]

Tiếng Dinka[sửa]

Tiếng Zarma[sửa]

Tiếng Dolgan[sửa]

Tiếng Dahalik[sửa]

Tiếng Đông Can[sửa]

Tiếng Dan[sửa]

Tiếng Dogri[sửa]

Tiếng Dhivehi[sửa]

Tiếng Gedeo[sửa]

Tiếng Rukai[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Hạ Sorb[sửa]

Tiếng Daasanach[sửa]

Tiếng Desiya[sửa]

Tiếng Daur[sửa]

Tiếng Duun[sửa]

Tiếng Dawro[sửa]

Tiếng Eteocrete[sửa]

Tiếng Ai Cập bình dân[sửa]

Tiếng Ai Cập[sửa]

Tiếng Hy Lạp[sửa]

Tiếng El Molo[sửa]

Tiếng Elam[sửa]

Tiếng Nùng Vẻn[sửa]

Từ ghép sau[sửa]

Tiếng Enets rừng[sửa]

Tiếng Anh[sửa]

Tiếng Anh[sửa]

Tiếng Enets lãnh nguyên[sửa]

Tiếng Anh trung đại[sửa]

Quốc tế ngữ[sửa]

Tiếng Rohingya[sửa]

Tiếng Nhĩ Tô[sửa]

Tiếng Estonia[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Tiếng Basque[sửa]

Tiếng Even[sửa]

Tiếng Evenk[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tiếng Ewe[sửa]

Tiếng Eyak[sửa]

Tiếng Faroe[sửa]

Tiếng Ba Tư[sửa]

Tiếng Nobiin[sửa]

Tiếng Fiji[sửa]

Tiếng Phần Lan[sửa]

Tiếng Fe'fe'[sửa]

Tiếng Fon[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Tiếng Pháp trung đại[sửa]

Tiếng Franco-Provençal[sửa]

Tiếng Bắc Friesland[sửa]

Tiếng Tây Frisia[sửa]

Tiếng Fula[sửa]

Tiếng Friuli[sửa]

Furigana[sửa]

Tiếng Ga[sửa]

Tiếng Cám[sửa]

Tiếng Gagauz[sửa]

Tiếng Alekano[sửa]

Tiếng Gbanziri[sửa]

Tiếng Dirasha[sửa]

Tiếng Garre[sửa]

Tiếng Geʽez[sửa]

Tiếng Ghadames[sửa]

Tiếng Girirra[sửa]

Tiếng Kiribati[sửa]

Tiếng Gimi (Goroka)[sửa]

gismu[sửa]

Tên người[sửa]

Tiếng Gael Scotland[sửa]

Tiếng Nanai[sửa]

Tiếng Ireland[sửa]

Tiếng Galicia[sửa]

Tiếng Gilak[sửa]

Tiếng Man[sửa]

Tiếng Westrobothnian[sửa]

Tiếng Thụy Điển cổ[sửa]

Tiếng Gamo[sửa]

Tiếng Franken Trung[sửa]

Tiếng Đức Đông Trung[sửa]

Tiếng Hy Lạp thời Mycenae[sửa]

Tiếng Guanche[sửa]

Tiếng Gofa[sửa]

Tiếng Đức cao địa cổ[sửa]

Tiếng Goth[sửa]

Tiếng Gorowa[sửa]

Tiếng Hy Lạp cổ[sửa]

Tiếng Guaraní[sửa]

Tiếng Garo[sửa]

Tiếng Đức Alemanni[sửa]

Tiếng Gujarat[sửa]

Tiếng Gumuz[sửa]

Tiếng Gun[sửa]

Tiếng Kalam[sửa]

Tiếng Gwichʼin[sửa]

Tiếng Gawar-Bati[sửa]

Tiếng Haida[sửa]

Tiếng Hajong[sửa]

Tiếng Khách Gia[sửa]

Tiếng Hà Lăng[sửa]

Phiên âm Hán–Việt[sửa]

Tiếng Hawaii[sửa]

Tiếng Hazara[sửa]

Tiếng Do Thái[sửa]

Tiếng Hindi[sửa]

Tiếng Haiti[sửa]

Tiếng Hausa[sửa]

Tiếng Serbia-Croatia[sửa]

Tiếng Hadiyya[sửa]

Tiếng Hitti[sửa]

Tiếng A-Hmao[sửa]

Bản mẫu:-hmn-

Tiếng Chhattisgarh[sửa]

Tiếng Hà Nhì[sửa]

Tiếng Mông Xanh[sửa]

Tiếng Hanunoo[sửa]

Tiếng Pọng[sửa]

Tiếng Ho[sửa]

Từ đồng âm[sửa]

Tiếng Hozo[sửa]

Tiếng Hrê[sửa]

Tiếng H'roi[sửa]

Tiếng Croatia[sửa]

Tiếng Hunsrik[sửa]

Tiếng Thượng Sorb[sửa]

Tiếng Tương[sửa]

Tiếng Hungary[sửa]

Tiếng Hupa[sửa]

Tiếng Tsat[sửa]

Tiếng Halkomelem[sửa]

Tiếng Hunzib[sửa]

Tiếng Armenia[sửa]

Tiếng Ibibio[sửa]

Tiếng Bih[sửa]

Tiếng Ibaloi[sửa]

Tiếng Igbo[sửa]

Tiếng Ede Idaca[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tiếng Ido[sửa]

Tiếng Igala[sửa]

Động từ không ngôi[sửa]

Tiếng Prakrit Ashoka[sửa]

Tiếng Lô Lô[sửa]

Tiếng Inuktitut[sửa]

Tiếng Ili Turki[sửa]

Tiếng Ilokano[sửa]

Tiếng Lishana Deni[sửa]

Tiếng Lashi[sửa]

Tiếng Bổ trợ Quốc tế[sửa]

Tiếng Indonesia[sửa]

Tính từ bất định[sửa]

Mạo từ bất định[sửa]

Trung tố[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Wikipedia có thể loại về:

Tiếng Ingush[sửa]

Thán từ[sửa]

Từ nghi vấn[sửa]

Nội động từ[sửa]

Tiếng Inor[sửa]

Tiếng Chiwere[sửa]

Tiếng Inupiaq[sửa]

Tiếng Iraqw[sửa]

Tiếng Isnag[sửa]

Tiếng Esan[sửa]

Tiếng Iceland[sửa]

Tiếng Ý[sửa]

Tiếng Ý-Do Thái[sửa]

Tiếng Ưu Miền[sửa]

Tiếng Ingria[sửa]

Tiếng Jacaltec[sửa]

Tiếng Java[sửa]

Tiếng Nefusa[sửa]

Tiếng Lojban[sửa]

Tiếng Krymchak[sửa]

Tiếng Tat-Do Thái[sửa]

Tiếng Jiiddu[sửa]

Tiếng Jeju[sửa]

Tiếng Nhật[sửa]

Tiếng Ba Tư-Do Thái[sửa]

Tiếng Jaqaru[sửa]

Tiếng Gia Rai[sửa]

Tiếng Ả Rập-Do Thái[sửa]

Tiếng Nữ Chân[sửa]

Tiếng Juang[sửa]

Tiếng Karakalpak[sửa]

Tiếng Kabyle[sửa]

Tiếng Kachin[sửa]

Tiếng Greenland[sửa]

Tiếng Kannada[sửa]

Kanji[sửa]

Tiếng Kashmir[sửa]

Tiếng Gruzia[sửa]

Tiếng Kanuri[sửa]

Tiếng Java cổ[sửa]

Tiếng Kazakh[sửa]

Tiếng Kabardia[sửa]

Tiếng Kabiye[sửa]

Tiếng Khanty[sửa]

Tiếng Tem[sửa]

Tiếng Koch[sửa]

Tiếng Karaim[sửa]

Tiếng Kuy[sửa]

Tiếng Ket[sửa]

Tiếng Korku[sửa]

Tiếng Kutch[sửa]

Tiếng Kullu[sửa]

Tiếng Kaingang[sửa]

Tiếng Khasi[sửa]

Tiếng Lự[sửa]

Tiếng Khmer[sửa]

Tiếng Khvarshi[sửa]

Tiếng Khowar[sửa]

Tiếng Kickapoo[sửa]

Tiếng Gikuyu[sửa]

Tiếng Tofa[sửa]

Tiếng Kyrgyz[sửa]

Tiếng Khakas[sửa]

Tiếng Khinalug[sửa]

Tiếng Kháng[sửa]

Tiếng Pwo Đông[sửa]

Tiếng Kashaya[sửa]

Tiếng Khalaj[sửa]

Tiếng Nam Động[sửa]

Tiếng Kâte[sửa]

Tiếng Paharia Kumarbhag[sửa]

Tiếng Kurmanji[sửa]

Tiếng Turk Khorasan[sửa]

Tiếng Komi-Permyak[sửa]

Tiếng Konkan[sửa]

Tiếng Triều Tiên[sửa]

Tiếng Karajá[sửa]

Tiếng K'Ho[sửa]

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Tiếng Kobon[sửa]

Tiếng Koryak[sửa]

Tiếng Kakabai[sửa]

Tiếng Karachay-Balkar[sửa]

Tiếng Krio[sửa]

Tiếng Karelia[sửa]

Tiếng Khamyang[sửa]

Tiếng Karen S'gaw[sửa]

Tiếng Cơ Tu[sửa]

Tiếng Juǀ'hoan[sửa]

Tiếng Auhelawa[sửa]

Tiếng Kumyk[sửa]

Tiếng Kurd[sửa]

Tiếng Kwak'wala[sửa]

Tiếng Konso[sửa]

Tiếng Manumanaw[sửa]

Tiếng Khmer Surin[sửa]

Tiếng Khang Gia[sửa]

Tiếng Ca Dong[sửa]

Tiếng Karao[sửa]

Tiếng Tây Kayah[sửa]

Tiếng Kikai[sửa]

Tiếng Ladino[sửa]

Tiếng Lahnda[sửa]

Tiếng Lào[sửa]

Tiếng Latinh[sửa]

Tiếng Latvia[sửa]

Tiếng Lak[sửa]

Tiếng Lawa Tây[sửa]

Tiếng Lepcha[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Lepc" lang="lep" style="font-family: 'Noto Sans Lepcha', 'Mingzat'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Lezgi[sửa]

Tiếng La Ha[sửa]

Tiếng La Hủ[sửa]

Tiếng Hlai[sửa]

Tiếng Liguria[sửa]

Tiếng Limburg[sửa]

Tiếng Lingala[sửa]

Tiếng Libido[sửa]

Tiếng Litva[sửa]

Tiếng Livonia[sửa]

Tiếng Lakota[sửa]

Tiếng Ladin[sửa]

Tiếng Lombard[sửa]

Tiếng Lanoh[sửa]

Tiếng Lur Bắc[sửa]

lujvo[sửa]

Tiếng Luo[sửa]

Tiếng Lushootseed[sửa]

Tiếng Luwati[sửa]

Tiếng Lawa Đông[sửa]

Tiếng Lyngngam[sửa]

Tiếng Marshall[sửa]

Tiếng Maithil[sửa]

Tiếng Malayalam[sửa]

Tiếng Marathi[sửa]

Tiếng Maasai[sửa]

Tiếng Memon[sửa]

Tiếng Ye'kwana[sửa]

Tiếng Moksha[sửa]

Tiếng Dizi[sửa]

Tiếng Mende[sửa]

Từ ghép trung[sửa]

Tiếng Creole Mauritius[sửa]

Tiếng Morokodo[sửa]

Tiếng Magar Đông[sửa]

Tiếng Mogholi[sửa]

Tiếng Miami[sửa]

Tiếng Mi'kmaq[sửa]

Tiếng Mixtec Chayuco[sửa]

Tiếng Paharia Sauria[sửa]

Tiếng Karbi[sửa]

Tiếng Macedoni[sửa]

Tiếng Mokil[sửa]

Tiếng Sán Chay[sửa]

Tiếng Malagasy[sửa]

Tiếng Malta[sửa]

Tiếng Mao Nam[sửa]

Tiếng Mãn Châu[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Lepc" lang="lep" style="font-family: 'Noto Sans Lepcha', 'Mingzat'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Manipur[sửa]

Tiếng Mandinka[sửa]

Tiếng Mân Bắc[sửa]

Tiếng Mansi[sửa]

Tiếng Môn[sửa]

Tiếng Mông Cổ[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Magar Tây[sửa]

Tiếng Maori[sửa]

Tiếng Maranao[sửa]

Tiếng Dadibi[sửa]

Tiếng Tây Makian[sửa]

Tiếng Manggarai[sửa]

Tiếng Mã Lai[sửa]

Tiếng Mator[sửa]

Tiếng Mường[sửa]

Đa ngữ[sửa]

Tiếng Muscogee[sửa]

Biến đổi âm[sửa]

Tiếng Yaaku[sửa]

Tiếng Miyako[sửa]

Tiếng Kohistan[sửa]

Tiếng Miranda[sửa]

Tiếng Marwar[sửa]

Tiếng Mông Trắng[sửa]

Tiếng Mozarab[sửa]

Tiếng Miến Điện[sửa]

Tiếng Bambassi[sửa]

Tiếng Erzya[sửa]

Tiếng Berber Bắc Sahara[sửa]

Tiếng Mazandaran[sửa]

Tên[sửa]

Tiếng Mân Nam[sửa]

Tiếng Napoli[sửa]

Tiếng Nauru[sửa]

Tiếng Navajo[sửa]

Tiếng Nam Ndebele[sửa]

Tiếng Nahuatl cổ điển[sửa]

Tiếng Bắc Ndebele[sửa]

Tiếng Hạ Đức[sửa]

Tiếng Ndogo[sửa]

Tiếng Negidal[sửa]

Tiếng Na Miểu[sửa]

Tiếng Nepal[sửa]

Tiếng Newa[sửa]

Tiếng Nahuatl Temascaltepec[sửa]

Tiếng Nganasan[sửa]

Tiếng Niue[sửa]

Tiếng Nivkh[sửa]

Tiếng Angami[sửa]

Tiếng Hà Lan[sửa]

Danh từ[sửa]

*đề mục

  1. Dạng số nhiều của woord


Động từ[sửa]

*đề mục

  1. Lối trình bày thì hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của doen hoặc với jij/je đảo pha
  2. Lối mệnh lệnh của doen


Động từ[sửa]

*đề mục

  1. Động từ chia ở ngôi thứ nhất số ít của {{{1}}}
  2. Lối mệnh lệnh của {{{1}}}

Tiếng Na Uy (Nynorsk)[sửa]

Tiếng ǃXóõ[sửa]

Tiếng Na Uy (Bokmål)[sửa]

Tiếng Bắc Thái[sửa]

Tiếng Nogai[sửa]

Tiếng Bắc Âu cổ[sửa]

Tiếng Na Uy[sửa]

Danh từ[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tiếng Norman[sửa]

Tiếng Narua[sửa]

Số từ[sửa]

Tiếng Nguồn[sửa]

Tiếng Nùng[sửa]

Tiếng Nạp Tây[sửa]

Tiếng Nyaw[sửa]

Tiếng Orok[sửa]

Tiếng Oroch[sửa]

Tiếng Ocaina[sửa]

Tiếng Oc[sửa]

Tiếng Hà Lan cổ[sửa]

Tiếng Frisia cổ[sửa]

Tiếng Gruzia cổ[sửa]

Tiếng Ojibwe[sửa]

Tiếng Nhật cổ[sửa]

Tiếng Okanagan[sửa]

Tiếng Triều Tiên trung đại[sửa]

Tiếng Okinoerabu[sửa]

Tiếng Triều Tiên cổ[sửa]

Tiếng Omok[sửa]

Tiếng Ossetia cổ[sửa]

Tiếng Orma[sửa]

Tiếng Oroqen[sửa]

Tiếng Oriya[sửa]

Tiếng Oromo[sửa]

Tiếng Slav Đông cổ[sửa]

Tiếng Osage[sửa]

Tiếng Ossetia[sửa]

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman[sửa]

Tiếng Turk cổ[sửa]

Tiếng Duy Ngô Nhĩ cổ[sửa]

Tiếng Övdal[sửa]

Tiếng Wayampi[sửa]

Tiếng Koonzime[sửa]

Tiếng Pa Kô[sửa]

Tiếng Kapampangan[sửa]

Tiếng Punjab[sửa]

Tiếng Papiamento[sửa]

Từ tương tự[sửa]

Trợ từ[sửa]

Động tính từ[sửa]

Mạo từ bộ phận[sửa]

Tiếng Palau[sửa]

Tiếng Pawnee[sửa]

Tiếng Pnar[sửa]

Tiếng Bố Y[sửa]

Tiếng Palaung Ruching[sửa]

Tiếng Pa Dí[sửa]

Tiếng Bảo An[sửa]

Đại từ nhân xưng[sửa]

Tiếng Ả Rập Juba[sửa]

Tiếng Càn-đà-la[sửa]

Tiếng Pangwala[sửa]

Tiếng Phake[sửa]

Tiếng Phalura[sửa]

Tiếng Phu Thái[sửa]

Tiếng Mã Liềng[sửa]

Địa danh[sửa]

Tiếng Pilagá[sửa]

Tiếng Pali[sửa]

Tiếng Shina Kohistan[sửa]

Tiếng Palaung Shwe[sửa]

Tiếng Palawano Brooke's Point[sửa]

Tiếng Hy Lạp Pontos[sửa]

Tiếng Ba Lan[sửa]

Tiếng Bồ Đào Nha[sửa]

Tiếng Popoluca cao nguyên[sửa]

Tính từ sở hữu[sửa]

Yếu tố sau[sửa]

Tiếng Polabia[sửa]

Tiếng Pipil[sửa]

Tính từ riêng[sửa]

Danh từ riêng[sửa]

Tiếng Prakrit Niya[sửa]

Tiền tố[sửa]

Giới từ[sửa]

Tiếng Parauk[sửa]

Từ ghép trước[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Đại từ[sửa]

Tục ngữ[sửa]

Dấu câu[sửa]

Tiếng Pashtun[sửa]

Tiếng Pwo Tây[sửa]

Tiếng Pwo Bắc[sửa]

Tiếng Thổ Dục Hồn[sửa]

Tiếng Thác Bạt[sửa]

Tiếng Yukaghir nguyên thuỷ[sửa]

Tiếng Quechua[sửa]

Trích dẫn[sửa]

Tiếng Cuman[sửa]

Tiếng Qashqai[sửa]

Tiếng Quenya[sửa]

Tiếng Camling[sửa]

Tiếng Ê Đê[sửa]

rafsi[sửa]

Tiếng Canela[sửa]

Tiếng Rapa Nui[sửa]

Tiếng Raute[sửa]

Tiếng Palaung Rumai[sửa]

Từ láy[sửa]

Tham khảo[sửa]

Đại từ phản thân[sửa]

Động từ phản thân[sửa]

Tiếng Rendille[sửa]

Đại từ quan hệ[sửa]

Tiếng Romagnol[sửa]

Tiếng Ra Glai Nam[sửa]

Tiếng Tarifit[sửa]

Tiếng Rakhine[sửa]

Tiếng Rangpur[sửa]

Tiếng Kalo Phần Lan[sửa]

Tiếng Domari[sửa]

Tiếng Rơ Măm[sửa]

Tiếng Marma[sửa]

Tiếng Bồ Đào Nha cổ[sửa]

Tiếng Ra Glai Bắc[sửa]

Tiếng Romansh[sửa]

Tiếng Digan[sửa]

Tiếng Rumani[sửa]

Tiếng Rusyn[sửa]

Tiếng Istria Rumani[sửa]

Tiếng Aromania[sửa]

Tiếng Moglena-Rumani[sửa]

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Rutul[sửa]

Tiếng Okinawa[sửa]

Tiếng Fox[sửa]

Tiếng Yakut[sửa]

Tiếng Yuri[sửa]

Tiếng Phạn[sửa]

Tiếng Santal[sửa]

Tiếng Sabüm[sửa]

Tiếng Shina[sửa]

Tiếng Sicily[sửa]

Tiếng Xơ Đăng[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tiếng Seri[sửa]

Tiếng Senni Koyraboro[sửa]

Tiếng Ireland cổ[sửa]

Ngôn ngữ ký hiệu[sửa]

Tiếng Samogitia[sửa]

Tiếng Sebat Bet Gurage[sửa]

Tiếng Kundal Shahi[sửa]

Tiếng Shan[sửa]

Tiếng Ả Rập Tchad[sửa]

Tiếng Tachawit[sửa]

Tiếng Sami Akkala[sửa]

Tiếng Sidamo[sửa]

Cách ra dấu[sửa]

Tiếng Sinhala[sửa]

Tiếng Siwi[sửa]

Tiếng Sami Kildin[sửa]

Tiếng Tích Bá[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Slav nguyên thuỷ[sửa]

Tiếng Slovak[sửa]

Tiếng Salar[sửa]

Tiếng Slovene[sửa]

Tiếng Nam Sami[sửa]

Tiếng Bắc Sami[sửa]

Tiếng Sami Inari[sửa]

Tiếng Samoa[sửa]

Tiếng Sami Skolt[sửa]

Tiếng Shona[sửa]

Tiếng Tây Ban Nha[sửa]

Tiếng Albani[sửa]

Tiếng Sora[sửa]

Tiếng Sardegna[sửa]

Tiếng Tsuut'ina[sửa]

Tiếng Semnam[sửa]

Tiếng Swazi[sửa]

Tiếng Saho[sửa]

Tiếng Xtiêng[sửa]

Tiếng Saanich[sửa]

Tiếng Siltʼe[sửa]

Tiếng Tatar Siberia[sửa]

Liên từ phụ thuộc[sửa]

Hậu tố[sửa]

Tiếng Chứt[sửa]

Tiếng Đông Hương[sửa]

Tiếng Scots[sửa]

Tiếng Saek[sửa]

Tiếng Saraiki[sửa]

Tiếng Sindh[sửa]

Tiếng Thái Tống[sửa]

Tiếng Sogdia[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Sogd" lang="sog" style="font-family: 'Noto Sans Sogdian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Somali[sửa]

Tiếng Nam Thái[sửa]

Tiếng Sunda[sửa]

Tiếng Sumer[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Sogd" lang="sog" style="font-family: 'Noto Sans Sogdian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Svan[sửa]

Tiếng Swahili[sửa]

Tiếng Comoros Maore[sửa]

Tiếng Thụy Điển[sửa]

Tiếng Thủy[sửa]

Tiếng Sokna[sửa]

Tiếng Syria[sửa]

Tiếng Nenets rừng[sửa]

Âm tiết[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Tiếng Seze[sửa]

Tiếng Silesia[sửa]

Tiếng Tabasaran[sửa]

Tiếng Tahiti[sửa]

Tiếng Tamil[sửa]

Tiếng Tatar[sửa]

Tiếng Tammari[sửa]

Tiếng Toda[sửa]

Tiếng Emberá-Tadó[sửa]

Tiếng Telugu[sửa]

Tiếng Tetum[sửa]

Tiếng Ternate[sửa]

Tiếng Tajik[sửa]

Tiếng Tagalog[sửa]

Tiếng Tigre[sửa]

Tiếng Tindi[sửa]

Tiếng Thái Lai[sửa]

Tiếng Thái[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Thavưng[sửa]

Tiếng Tigrinya[sửa]

Tiếng Tsakhur[sửa]

Tiếng Klingon[sửa]

Tiếng Tlingit[sửa]

Tiếng Talysh[sửa]

Tiếng Tuareg[sửa]

Tiếng Tanchangya[sửa]

Tiếng Toki Pona[sửa]

Tiếng Tonga[sửa]

Tiếng Thổ[sửa]

Tiếng Tok Pisin[sửa]

Tiếng Tupi[sửa]

Tiếng Tunni[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

Dịch[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Dukha[sửa]

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ[sửa]

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia cổ[sửa]

Tiếng Turk nguyên thuỷ[sửa]

Tiếng Soyot[sửa]

Tiếng Kok Borok[sửa]

Tiếng Torwali[sửa]

Tiếng Tsamai[sửa]

Tiếng Tsakonia[sửa]

Tiếng Tausug[sửa]

Tiếng Isan[sửa]

Tiếng Turkmen[sửa]

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ[sửa]

Tiếng Alchuka[sửa]

Tiếng Bala[sửa]

Tiếng Kili[sửa]

Tiếng Kyakala[sửa]

Tiếng Solon[sửa]

Tiếng Tavoy[sửa]

Tiếng Tangut[sửa]

Tiếng Thracia[sửa]

Tiếng Toto[sửa]

Tiếng Kayapó[sửa]

Tiếng Ơ Đu[sửa]

Tiếng Tay Dọ[sửa]

Tiếng Tày Sa Pa[sửa]

Tiếng Tuva[sửa]

Tiếng Tày[sửa]

Tiếng Talossa[sửa]

Tiếng Tamazight Trung Atlas[sửa]

Tiếng Ubykh[sửa]

Tiếng Udihe[sửa]

Tiếng Udi[sửa]

Tiếng Udmurt[sửa]

Tiếng Ugarit[sửa]

Tiếng Ugong[sửa]

Tiếng Duy Ngô Nhĩ[sửa]

Tiếng Ukraina[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Ulch[sửa]

Không xác định[sửa]

Tiếng Mundari[sửa]

Tiếng Urdu[sửa]

Tiếng Komi cổ[sửa]

Ghi chú sử dụng[sửa]

Tiếng Ushojo[sửa]

Tiếng Urum[sửa]

Tiếng Uzbek[sửa]

Tiếng Nam Uzbek[sửa]

Tiếng Vai[sửa]

Tiếng Varli[sửa]

Tiếng Veps[sửa]

Động từ[sửa]

Tiếng Vaghri[sửa]

Tiếng Việt[sửa]

Tiếng Việt trung cổ[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tiếng Volapük[sửa]

Tiếng Vot[sửa]

Tiếng Wakhi[sửa]

Tiếng Alagwa[sửa]

Tiếng Hocak[sửa]

Tiếng Kw'adza[sửa]

Tiếng Wallon[sửa]

Tiếng Wambule[sửa]

Tiếng Wintu[sửa]

Tiếng Wobé[sửa]

Tiếng Wolof[sửa]

Tiếng Ngũ Đồn[sửa]

Tiếng Ngô[sửa]

Tiếng Wymysorys[sửa]

Tiếng Aghwan[sửa]

Tiếng Kalmyk[sửa]

Tiếng Xamtanga[sửa]

Tiếng Aquitani[sửa]

Tiếng Kamassia[sửa]

Tiếng Bactria[sửa]

Tiếng Bulgar[sửa]

Tiếng Armenia cổ[sửa]

Tiếng Khwarezm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Chrs" lang="xco" style="font-family: 'Noto Sans Chorasmian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span lang="vi" class="Hani" style="font-size: 150%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Chuvan[sửa]

Tiếng Dacia[sửa]

Tiếng Ebla[sửa]

Tiếng Mongghul[sửa]

Tiếng Mangghuer[sửa]

Tiếng Mông Cổ nguyên thuỷ[sửa]

Tiếng Nhu Nhiên[sửa]

Tiếng Xhosa[sửa]

Tiếng Hatti[sửa]

Tiếng Hurri[sửa]

Tiếng Khùa[sửa]

Tiếng Lycia[sửa]

Tiếng Luwi[sửa]

Tiếng Elymi[sửa]

Tiếng Mingrelia[sửa]

Tiếng Macedoni cổ đại[sửa]

Tiếng Ba Tư trung đại Mani[sửa]

Tiếng Kanakanavu[sửa]

Tiếng Mông Cổ trung đại[sửa]

Tiếng Pecheneg[sửa]

Tiếng Phrygia[sửa]

Tiếng Pumpokol[sửa]

Tiếng Punic[sửa]

Tiếng Karakhanid[sửa]

Tiếng Arin[sửa]

Tiếng Saba[sửa]

Tiếng Sherpa[sửa]

Tiếng Assan[sửa]

Tiếng Tochari A[sửa]

Tiếng Umbria[sửa]

Tiếng Oirat[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Chrs" lang="xco" style="font-family: 'Noto Sans Chorasmian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Yaghnob[sửa]

Tiếng Tây Yugur[sửa]

Tiếng Yakkha[sửa]

Tiếng Yevan[sửa]

Tiếng Yiddish[sửa]

Tiếng Yidiny[sửa]

Tiếng Bắc Yukaghir[sửa]

Tiếng Mông Cổ Khamnigan[sửa]

Tiếng Maay[sửa]

Tiếng Yonaguni[sửa]

Tiếng Yoruba[sửa]

Tiếng Yoron[sửa]

Tiếng Yoy[sửa]

Tiếng Quảng Đông[sửa]

Tiếng Nenets lãnh nguyên[sửa]

Tiếng Nam Tư[sửa]

Tiếng Maya Yucatán[sửa]

Tiếng Yugh[sửa]

Tiếng Nam Yukaghir[sửa]

Tiếng Đông Yugur[sửa]

Tiếng Zenaga[sửa]

Tiếng Tráng[sửa]

Tiếng Tráng Nông[sửa]

Tiếng Trung Quốc[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Trung Quốc cổ[sửa]

Tiếng Taz[sửa]

Tiếng Đường Uông[sửa]

Tiếng Koibal[sửa]

Tiếng Turk Khorezm[sửa]

Tiếng Kott[sửa]

Tiếng Khiết Đan[sửa]

Tiếng Khazar[sửa]

Tiếng Mã Lai[sửa]

Tiếng Mazury[sửa]

Tiếng Ba Lan cổ[sửa]

Tiếng Slovincia[sửa]

Tiếng Mảng[sửa]

Tiếng Mangas[sửa]

Tiếng Zulu[sửa]

Tiếng Kumzar[sửa]

Tiếng Tráng Đức Tĩnh[sửa]

Tiếng Zazaki[sửa]