abnormal end of transmission

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm