afraid

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈfreɪd/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

afraid /ə.ˈfreɪd/

 1. Sợ, hãi, hoảng, hoảng sợ.
  we are not afraid of difficulties
  chúng ta không sợ khó khăn.
  to be afraid of someone — sợ ai
 2. e rằng, lấy làm tiếc
  I'm afraid I can't lend you the book
  Tớ lấy làm tiếc là không cho bạn mượn quyển sách đó được.
  I'm afraid it will happen
  Tôi e rằng việc đó sẽ xảy ra.
 3. e là
  I'm afraid not. — Tớ e là không.
  I'm afraid so. — Tớ e là vậy.

Tham khảo[sửa]