big farewell

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

big farewell

  1. Tẩy chay.
    They gave her a big farewell (thế là họ tẩy chay cô ấy).
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)