brenne

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å brenne
Hiện tại chỉ ngôi brenner
Quá khứ brant
Động tính từ quá khứ brent
Động tính từ hiện tại

brenne

 1. (Intr.) Cháy.
  Det brant i ovnen.
  Huset brenner!
  å brenne opp — Cháy trọn, cháy hết.
  å brenne ned — Cháy rụi.
  å brenne inne — Chết cháy, bị chết cháy.
  Tampen brenner. — Sắp tới đích, gần trúng chỗ.
  å brenne for noe — Nhiệt thành với việc gì.
  å brenne inne med noe — Bị bế tắc, không nói ra được việc gì.

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å brenne
Hiện tại chỉ ngôi brenner
Quá khứ brente
Động tính từ quá khứ brent
Động tính từ hiện tại

brenne

 1. L. (tr. ) Đốt, đốt cháy.
  å brenne et brev
  å brenne opp noe — Đốt cháy rụi vật gì.
  å brenne alle broer bak seg — Tự cắt đứt mọi liên hệ, phương tiện.
 2. Làm cháy. Phỏng lửa.
  Kokken brente maten.
  Brent barn skyr ilden. — Có bị phỏng mới sợ lửa.
  Jeg har brent meg på det. — Tôi có kinh nghiệm thương đau về việc đó.
 3. Nung, nấu.
  å brenne keramikk

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]