larger-than-life

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Chứng thực đầu tiên năm 1937, chắc từ bigger-than-life.

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
larger-than-life

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

larger-than-life (không so sánh được)

  1. Huênh hoang, khoác lác.
    larger-than-life driver — anh tài xế khoác lác
  2. To hơn vật thật.

Từ liên hệ[sửa]

Tham khảo[sửa]