massing

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

massing

  1. Phân từ hiện tại của mass

Chia động từ[sửa]

Tiếng Na Uy[sửa]

Danh từ[sửa]

massing

Phương ngữ khác[sửa]

Tham khảo[sửa]