mass

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

mass /ˈmæs/

 1. (Tôn giáo) Lễ mét.

Danh từ[sửa]

mass /ˈmæs/

 1. Khối, đống.
  masses of dark clouds gathered in the sky — mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời (Số nhiều: , số đông, đa số)
  the mass of the nations — đa số các dân tộc
 2. (Vật lý) Khối lượng.
  critical mass — khối lượng tới hạn
 3. (The masses) (số nhiều) quần chúng, nhân dân.
  the classes and the masses — giai cấp bóc lột và quần chúng nhân dân
 4. Phần lớn, phần chủ yếu.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

mass ngoại động từ /ˈmæs/

 1. Chất thành đống.
 2. (Quân sự) Tập trung (quân... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

mass nội động từ /ˈmæs/

 1. Tập trung, tụ hội.

Chia động từ[sửa]

a mass of sth [ S ]

một số lượng lớn thứ gì đó:

 a mass of hype : 1 số lượng lớn sự quảng cáo thổi phồng (sự cường điệu).

Tham khảo[sửa]