neen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Thán từ[sửa]

neen

  1. không, chưa: chỉ sự phủ định, dạng một ít hơn hình thức của nee

Đồng nghĩa[sửa]

nee

Trái nghĩa[sửa]

ja