niet

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Phó từ[sửa]

niet

  1. không, không phải, chẳng: sự phủ định
Ik weet het niet. – Ta không biết.
Het is niet zo. – Không phải là thế.

Trái nghĩa[sửa]

wel


Động từ[sửa]

niet

  1. Động từ chia ở ngôi thứ nhất số ít của nieten
  2. Lối mệnh lệnh của nieten