quatorze

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

quatorze

 1. Mười bốn.
  Quatorze personnes — mười bốn người
 2. (Thứ) Mười bốn.
  Chapitre quatorze — chương mười bốn
  chercher midi à quatorze heures — xem chercher

Danh từ[sửa]

quatorze

 1. Mười bốn.
 2. Số mười bốn.
  Habiter au quatorze de cette rue — ở số mười bốn phố này
 3. Ngày mười bốn.
  Le quatorze du mois — ngày mười bốn tháng này

Tham khảo[sửa]