server

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Wikimedia server - máy phục vụ của Wikimedia

Từ nguyên[sửa]

Có gốc từ động từ tiếng Anh to serve (phục vụ).

Danh từ[sửa]

server

  1. Người hoặc máy móc phục vụ.
  2. (Máy tính) Máy chủ, server.

Dịch[sửa]

người hay máy móc

phần mềm phục vụ

Xem thêm[sửa]