since

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Loudspeaker.svg Hoa Kỳ  [ˈsɪnts]

Phó từ[sửa]

since /ˈsɪnts/

 1. Từ lâu; từ đó.
  I have not seen him since — từ lâu tôi không gặp anh ta
  I have been his friend ever since — suốt từ ngày đó tôi vẫn là bạn của anh ta
 2. Trước đây.
  I saw him not long since — tôi mới gặp anh ta mấy hôm trước đây thôi
  this happened many years since — việc này xảy ra trước đây nhiều năm

Giới từ[sửa]

since /ˈsɪnts/

 1. Từ, từ khi.
  he has been working here since 1967 — anh ấy công tác ở đây từ năm 1967

Liên từ[sửa]

since /ˈsɪnts/

 1. Từ khi, từ lúc.
  we have not seen him since he married — từ khi nó đi ở riêng, chúng tôi không gặp nó
 2. Vì, vì lẽ rằng, bởi chưng.
  since there is no more to be said, the meeting ends — vì không còn gì nói nữa, cuộc họp bế mạc
  a more serious, since deliberate, offence — một tội càng nghiêm trọng vì cố ý

Tham khảo[sửa]