since

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

since

 1. Từ lâu; từ đó.
  I have not seen him since.
  Từ lâu tôi không gặp anh ta.
  I have been his friend ever since.
  Suốt từ ngày đó tôi vẫn là bạn của anh ta.
 2. Trước đây.
  I saw him not long since.
  Tôi mới gặp anh ta mấy hôm trước đây thôi.
  This happened many years since.
  Việc này xảy ra trước đây nhiều năm.

Giới từ[sửa]

since

 1. Từ, từ khi.
  Since I met youTừ khi gặp em.
  He has been working here since 1967.
  Anh ấy công tác ở đây từ năm 1967.

Liên từ[sửa]

since

 1. Từ khi, từ lúc, kể từ.
  We have not seen him since he married.
  Từ khi nó đi ở riêng, chúng tôi không gặp nó.
 2. Vì, vì lẽ rằng, bởi chưng.
  Since there is no more to be said, the meeting ends.
  không còn gì nói nữa, cuộc họp bế mạc.
  A more serious, since deliberate, offence.
  Một tội càng nghiêm trọng cố ý.

Tham khảo[sửa]