stoppe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å stoppe
Hiện tại chỉ ngôi stopper
Quá khứ stoppa, stoppet
Động tính từ quá khứ stoppa, stoppet
Động tính từ hiện tại

stoppe

 1. (Intr.) Ngưng, ngừng, dừng.
  De måtte stoppe for rødt lys.
  Stopp med det tullet der!
 2. Chận lại, ngăn lại, làm cho dừng lại.
  Han ble stoppet av en politimann.
  Stopp tyven!
  å stoppe munnen på noen — Ngăn chận lời ai.

Từ dẫn xuất[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å stoppe
Hiện tại chỉ ngôi stopper
Quá khứ stoppa, stoppet
Động tính từ quá khứ stoppa, stoppet
Động tính từ hiện tại

stoppe

 1. Nhét, nhồi, làm cho đầy.
  å stoppe strømper/møbler
  å stoppe pipen
  å stoppe ut dyr

Tham khảo[sửa]