supplere

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

Các dạng
Nguyên mẫu å supplere
Hiện tại chỉ ngôi supplerer
Quá khứ supplerte
Động tính từ quá khứ supplert
Động tính từ hiện tại

supplere

  1. Thêm vào, vào, bổ túc, bổ sung, bổ khuyết.
    å supplere sin viten/boksamling (med noe)
    supplerende opplysninger — Chi tiết, tin tức bổ túc.
    å supplere hverandre — Bổ khuyết lẫn nhau.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]