unredeemed

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
unredeemed

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

unredeemed (không so sánh được)

  1. Không được chuộc lại.
  2. Không được .
  3. (Thương nghiệp) Không được trả lại tiền.
    an unredeemed bill — một hối phiếu không được trả lại tiền
    an unredeemed stock — một số hàng tồn kho không được lấy ra
  4. Không thực hiện.
    unredeemed promise — lời hứa không thực hiện

Tham khảo[sửa]