Bước tới nội dung

until

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Liên từ[sửa]

until

  1. Cho đến khi, cho tới, tới tận.
    Do not open the cap until using.
    Không mở nắp khi chưa dùng.

Đồng nghĩa[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)