vaste

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực vaste
/vast/
vastes
/vast/
Giống cái vaste
/vast/
vastes
/vast/

vaste

 1. Rộng.
  Une vaste plaine — một cánh đồng rộng
  Un vaste pardessus — một cái áo khoác rộng
  Front vaste — trán rộng
  Posséder des connaissances très vastes — có kiến thức rất rộng
  Muscle vaste — (giải phẫu) cơ rộng
 2. Đông đảo, lớn.
  Un vaste groupement de révolutionnaires — một tập hợp đông đảo các nhà cách mạng
  Une vaste entreprise — một công cuộc kinh doanh lớn
 3. (Thân mật) Quá đáng; quá chừng.
  C’est une vaste blague! — thật là một chuyện đùa quá đáng

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
vaste
/vast/
vastes
/vast/

vaste

 1. (Giải phẫu) rộng.
  Vaste interne — cơ rộng trong
  Vaste externe — cơ rộng ngoài

Tham khảo[sửa]