verser

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Pháp[edit]

Pronunciation[edit]

Transitive verb[edit]

verser ngoại động từ /vɛʁ.se/

 1. Đổ, trúc, rót.
  Verser du riz dans le sac — đổ gạo vào bao
  Verser du vin dans un verre — rót rượu vang vào cốc
 2. Làm đổ.
  Verser une voiture — làm đổ xe
  L’orage a versé le riz — cơn giông làm đổ lúa
 3. Nộp, trả (tiền).
  Verser une somme — nộp một số tiền
 4. Chuyển.
  Verser un document au dossier — chuyển một tài liệu vào hồ sơ
  Verser un artilleur dans l’intendance — chuyển một pháo thủ sang hậu cần
  verser des larmes; verser des pleurs — khóc
  verser l’or à pleines mains — phung phí tiền bạc
  verser son sang — hy sinh thân mình (vì nghĩa)

Intransitive verb[edit]

verser nội động từ /vɛʁ.se/

 1. Đổ.
  La voiture a versé — xe đã đổ
  A cause de l’orage, le riz a versé — do cơn giông, lúa đã đổ
 2. Sa vào.
  Verser dans le ridicule — sa vào cái lố lăng buồn cưới

References[edit]