voie

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
voie
/vwa/
voies
/vwa/

voie gc

 1. Đường.
  Voie d’accès — đường vào
  Voies de communication — đường giao thông
  Voie d’aérage — đường thông gió
  Voie à l’avance — đường vượt
  Voie en cul-de-sac/voie en impasse — đường cụt
  Voix banalisée — đường hai chiều (đường sắt)
  Voie de classement/voie de triage/voie de formation — đường dồn toa
  Voie unique — đường một chiều
  Voie de garage — đường đỗ xe
  Voie de raccordement — đường nối (đường sắt)
  Voie téléphonique — đường điện thoại
  Voie navigable — đường mà tàu thuyền qua lại được
  Voix suspendue — đường cáp (treo)
  Voie montante/voie descendante — đường dốc lên/đường dốc xuống
  Par voie buccale — qua đường miệng
  Voie de mer — đường biển
  Voie respiratoire — đường hô hấp
 2. Khổ trục (khoảng cách giữa hai bánh xe ô tô cùng trục).
 3. (Đường sắt) Đường sắt (cũng voie ferrée); khổ đường.
 4. (Nghĩa bóng) Con đường.
  Des voies détournées — những con đường quanh co
  Voie diplomatique — con đường ngoại giao
  Trouver sa voie — tìm ra con đường của mình (cách hành động, cách xử sự)
 5. (Hóa học) Phương pháp.
  Voie sèche — phương pháp khô
 6. (Kỹ thuật) Mạch cưa.
 7. (Từ cũ, nghĩa cũ) Chuyến (số lượng chở mỗi lần).
  Voie de charbon — chuyến than
  corrompre sa voie — (tôn giáo) mắc nhiều tội lỗi
  en voie de — đang (trên con đường)
  Pays en voie de développement — nước đang phát triển
  être en bonne voie; être dans la bonne voie — đi đúng đường (để thành công)
  être toujours par voies et par chemins — xem chemin
  mettre quelqu'un sur la voie — hướng dẫn cho ai; bày vẽ cho ai
  ouvrir la voie à — mở đường cho
  voie d’eau — (hàng hải) lỗ rò, lỗ thủng (ở tàu)
  voie de fait — hành động tổn thương (như nhổ vào mặt)
  voie d’évitement — xem évitement
  voie lactée — xem lacté
  voies et moyens — (kinh tế) nguồn thu nhập của Nhà nước

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]