what the Devil

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

What the Devil / Tục tĩu : Cái kim gì làm tôi chảy máu vậy?