восстанавливать

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từ[sửa]

восстанавливать Thể chưa hoàn thành

 1. (В) khôi phục, phục hồi, hồi phục, lập lại, xây dựng lại.
  восстанавливать промышленность, хозяйство — khôi phục nền công nghiệp, nền kinh tế
  восстанавливать первоначальный текст — khôi phục nguyên văn
  восстанавливать положение — khôi phục lại tình hình
  восстанавливать здоровье, силы — hồi phục sức khỏe, sức lực
  восстанавливать мир — lập lại hòa bình
  восстанавливать справедливость — phục hồi (hồi phục) công lý
  восстанавливать кого-л. в правах — phục quyền cho ai
  восстанавливать дипломатическийе отношения — khôi phục (nối lại) quan hệ ngoại giao
  восстанавливать архитектурный памятник — trùng tu (tu bổ, sửa chữa lại, phục chế) một công trình kiến trúc
 2. (перен.) Hồi tưởng, nhớ lại.
  восстанавливать в памяти забытые образы — nhớ những hình ảnh đã quên rồi
 3. (перен.) (В против Р) — (враждебно настраивать) xui giục... chống lại, làm... chống lại.
  он всех восстановил против себя — nó làm mọi người chống lại mình

Tham khảo[sửa]