Bước tới nội dung

дөрөвдүгээр

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Mông Cổ[sửa]

Mông Cổ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ
(dörbädüɣär)
Kirin
дөрөвдүгээр
(dörövdügeer)
Số tiếng Mông Cổ (sửa)
40[a], [b]
[a], [b], [c] ←  3 4 5  → [a], [b], [c]
    Số đếm: дөрөв (döröv)
    Attributive: дөрвөн (dörvön)
    Số thứ tự: дөрөвдүгээр (dörövdügeer), дөрөв дэх (döröv dex), дөрөвдөгч (dörövdögč)
    Adverbial: дөрвөнтөө (dörvöntöö)
    Distributive: дөрвөөд (dörvööd)
    Collective: дөрвүүл (dörvüül)
    Maximative: дөрвөөр (dörvöör)

Cách phát âm[sửa]

  • IPA(ghi chú): /ˈtɵrɵw̜tuɣeːr̥/
  • Tách âm: дө‧рөв‧дү‧гээр (4 âm tiết)

Tính từ[sửa]

дөрөвдүгээр (dörövdügeer)

  1. thứ .