Bước tới nội dung

ездить

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Động từ

[sửa]

ездить Thể chưa hoàn thành

 1. Đi, đáp (bằng xe, tàu, v. v... ); (уметь пользоваться средствами передвижения) biết đi; (путешествовать) du lịch.
  ездить на чём-л. — đi [bằng] gì
  ездить на поезде — đáp tàu lửa, đi xe lửa
  ездить на трамвае — đi tàu điện
  ездить по железной дороге — đi xe lửa
  ездить верхом — cưỡi ngựa, đi ngựa
  он каждый день ездитьит в город — hằng ngày anh ấy đi đến thành phố
  он сказал, что ездитьит на велосипеде — nó nói rằng nó biết đi xe đạp
  ездить по свету — đi du lịch thế giới

Tham khảo

[sửa]