крайний

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

крайний

 1. (находящийся с краю, в конце) ở cuối cùng, cuối cùng, ngoài rìa, ngoài mép.
  на Крайнем Севере — trên cực Bắc
  крайний срок — thời hạn cuối cùng
  крайнийяя левая, правая полит. — cực tả, cực hữu
 2. (очень сильный, чрезвычайный) cực kỳ, hết sức, vô cùng, tột độ, cực độ, cực đoan.
  крайнийяя нужда — [sự] thiếu thốn cùng cực
  крайнийяя необходимость — [sự] tối cần thiết, cần thiết tột độ
  крайнийяя цена — giá nhiều nhất
  крайние меры — [những] phương sách cực kỳ cương quyết, biện pháp cực kỳ khắc nghiệt
  в крайнийем случае — cùng lắm, vạn bất đắc dĩ lắm
  по крайнийей мере — ít nhất cũng..., ít ra cũng..., nhưng được cái là...

Tham khảo[sửa]