национальный

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

национальный

 1. (Thuộc về) Dân tộc.
  национальный вопрос — vấn đề dân tộc
  национальная политика — chính sách dân tộc
  национальное движение — phong trào dân tộc
  национальная культура — [nền] văn hóa dân tộc
  национальный округ — khu dân tộc
  национальное меньшинство — dân tộc thiểu số, dân tộc ít người
 2. (государственный) [thuộc về] quốc gia, nhà nước, quốc dân.
  национальный суверенитет — chủ quyền quốc gia (dân tộc)
  национальный доход эк. — thu nhập quốc dân
  национальная оборона — [sự, công cuộc] quốc phòng, phòng thủ quốc gia, phòng thủ đất nước
  национальные богатства — tài sản quốc dân (quốc gia, nhà nước)
  национальный гимн — quốc ca, quốc thiều
  национальный флаг — quốc kỳ, ngọn cờ dân tộc

Tham khảo[sửa]