принадлежать

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từ[sửa]

принадлежать Thể chưa hoàn thành

 1. (Д) (быть чьей-л. собственнстью) thuộc về, [là] của. . .
  книга принадлежатьит библиотеке — quyển sách của (thuộc về, là của) thư viện
 2. (Д) (являться чьим-л. творением) thuộc về, là sáng tác, có.
  эта картина принадлежатьит кисти Репина — bức tranh này do Rê-pin sáng tác, bức tranh này là sáng tác của Rê-pin
  Менделееву принадлежатьит честь открытия периодического закона элементов — Men- đê- lê- ép có vinh dự phát kiến ra quy luật tuần hoàn của các nguyên tố
 3. (Д) (быть свойственным кому-л. , чему-л. ) thuộc về, vốn có, là riêng của.
  химии принадлежатьит большое будущее — tương lai xán lạn thuộc về hóa học
 4. ( к Д) (входить в состав чего-л. ) có chân, ở trong.
  принадлежать к партии — có chân trong đảng, ở trong đảng, là đảng viên
  он принадлежатьит к числу лучших писателей нашей эпохи — ông ấy ở trong số những nhà văn ưu tú nhất của thời đại hiện nay

Tham khảo[sửa]