Bản mẫu:eng-adv

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cấp trung bình
eng-adv

Cấp hơn
more eng-adv

Cấp nhất
most eng-adv

eng-adv (cấp hơn more eng-adv, cấp nhất most eng-adv)

Cú pháp[sửa]

Dùng tiêu bản này để hiển thị dòng hay bảng biến cách của một phó từ tiếng Anh. Nó in đậm phó từ (tùy chọn có thể làm những phần thành liên kết) và những cấp hơn và cấp nhất, nếu có.

{{eng-adv}}
{{eng-adv|er}}
{{eng-adv|...|er}}
{{eng-adv|...r|...st}}
{{eng-adv|pos= |... |...}} <!-- để chú thích thêm -->

Nếu phó từ tuyệt đối (không so sánh được), tiêu bản có thể đề như vậy:

{{en-adv|-}}
{{en-adv|pos=... |-}}

Xem thêm[sửa]