Bước tới nội dung

Bản mẫu:lat-noun

Từ điển mở Wiktionary

aqua gc (sở hữu cách aquae); biến cách kiểu 1