Bản mẫu:lat-noun

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cách Số ít Số nhiều
Chủ cách [[{{{nom_sg}}}|{{{nom_sg}}}]] [[{{{nom_pl}}}|{{{nom_pl}}}]]
Hô cách [[{{{voc_sg}}}|{{{voc_sg}}}]] [[{{{voc_pl}}}|{{{voc_pl}}}]]
Nghiệp cách [[{{{acc_sg}}}|{{{acc_sg}}}]] [[{{{acc_pl}}}|{{{acc_pl}}}]]
Thuộc cách [[{{{gen_sg}}}|{{{gen_sg}}}]] [[{{{gen_pl}}}|{{{gen_pl}}}]]
Vị cách [[{{{dat_sg}}}|{{{dat_sg}}}]] [[{{{dat_pl}}}|{{{dat_pl}}}]]
Tòng cách [[{{{abl_sg}}}|{{{abl_sg}}}]] [[{{{abl_pl}}}|{{{abl_pl}}}]]