Bước tới nội dung

Phụ lục:Thuật ngữ tin học Anh-Việt

Từ điển mở Wiktionary

Danh sách thuật ngữ tin học Anh - Việt, xếp theo vần chữ cái:


Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Lưu ý: Phần tiếng Việt chỉ gồm các từ thường dùng trong các tài liệu khoa học, không bao gồm những từ chỉ dùng trong ngôn ngữ hàng ngày.