Bước tới nội dung

Phụ lục:Thuật ngữ tin học Anh-Việt/J

Từ điển mở Wiktionary

Danh sách thuật ngữ tin học Anh - Việt, bắt đầu bằng chữ cái J:

Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
  • jitter: thay đổi ngẫu nhiên.Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z