Preah Vihear

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Địa danh[sửa]

Preah Vihear

  1. ព្រះវិហារ : Tỉnh cực Bắc Kampuchea.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)