Saigonese

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
Saigonese

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

Saigonese (không so sánh được)

  1. Liên quan đến Sài Gòn.

Dịch[sửa]

Danh từ[sửa]

Saigonese (số nhiều Saigonese)

  1. Người Sài Gòn.
  2. Một phương ngữ tiếng Việt được dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]