Bước tới nội dung

Thành viên:Mxn/Hình nền Trang Chính

Từ điển mở Wiktionary

Hãy đề nghị một hình để sử dụng ở Trang Chính bằng cách thêm nó vào album ở dưới. Xin lưu ý rằng các hình được dâng lên hộp tìm kiếm ở Trang Chính cần được có giấy phép hợp lệ và đủ lớn.