Bước tới nội dung

Thể loại:Danh từ tiếng Chulym

Từ điển mở Wiktionary