a bit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Phó từ[sửa]

a bit (không so sánh được)

  1. Ở một mức độ nhỏ; phần nào.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)