arve

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å arve
Hiện tại chỉ ngôi arver
Quá khứ arva, arvet
Động tính từ quá khứ arva, arvet
Động tính từ hiện tại

arve

  1. Thừa kế, thừa hưởng (di sản).
    Han arvet en formue etter onkelen.
  2. Di truyền.
    Hun har arvet farens blåøyne.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Sami Inari[sửa]

Danh từ[sửa]

arve

  1. Mưa.