dictionnaire

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

dictionnaire

Danh từ[sửa]

dictionnaire từ điển: bộ sách, chương trình, website, v.v. mà cho danh sách (thường thường theo chữ đâu tiên) về những từ, thường thường giải thích ý nghĩa, từ nguyên, cách dùng, dịch, và những đồ khách liên quan với từ đố