dix

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

dix

 1. Mười.
 2. (Thứ) Mười.
  Louis dix — vua Lu-y thứ mười
 3. Nhiều.
  On vous l’a dit déjà dix fois — người ta nói với anh nhiều lần
 4. Mấy.
  Cela peut se résumer en dix lignes — điều đó có thể tóm tắt lại mấy dòng

Danh từ[sửa]

dix

 1. Mười.
 2. Số mười.
 3. Mồng mười.
  Le dix de ce mois — mồng mười tháng này
 4. (Đánh bài) (đánh cờ) con mười.
  Le dix de trèfle — con mười nhép
  valoir dix — (thân mật) cừ lắm

Tham khảo[sửa]