frier

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

frier

  1. Chảo rán (cá... ).
  2. Người rán (cá... ).
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thức ăn để rán; gà giò để rán.

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)