heure

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
heure
/œʁ/
heures
/œʁ/

heure gc

 1. Giờ.
  Huit heures de travail — tám giờ lao động
  Heure du dîner — giờ ăn tối
  Heure de pointe — giờ hoạt động nhiều, giờ cao điểm
  Heure creuse — giờ hoạt động ít, giờ thấp điểm
  Heure de départ — giờ khởi hành
  Heure d’arrivée — giờ đến
  Heure de faible trafic — giờ lưu lượng ít
  Heure H — giờ G (giờ tấn công, giờ quyết định...)
  Heure locale — giờ địa phương
  Heure légale — giờ chính thức (giờ dân dụng theo luật quốc gia)
  Heure volable — thời gian bay được
  Heure hostile — thời gian không thuận tiện (không bay được)
  Heure solaire — giờ mặt trời
  Heure vraie — thời gian thực
 2. Giờ phút, lúc.
  L’heure est venue de tout dire — đã đến lúc phải nói hết
  Connaître dans sa vie des heures agréables — trong đời đã nếm những giờ phút thích thú
 3. Thời vận.
  Son heure est passée — thời vận của anh ta đã qua
 4. (Số nhiều) Thời gian.
  La fuite des heures — sự trôi qua của thời gian
  à la bonne heure — may quá, tốt quá
  à l’heure actuelle; pour l’heure — hiện nay, trong lúc này
  à son heure — vào thời gian thích hợp cho mình
  avoir de bons et de mauvais quarts d’heure — có tính đồng bóng; có tính bất thường
  avoir l’heure — có đồng hồ
  Vous avez l’heure? — anh có đồng hồ không? (mấy giờ rồi?)
  avoir ses heures — có thói quen giờ nào việc ấy
  de bonne heure — từ sớm; sớm
  dernière heure — tin giờ chót (trong báo chí)
  d’heure en heure — từng giờ, lần lần, dần dần
  dire ses heures — (tôn giáo) đọc kinh hằng ngày
  être à l’heure — đúng giờ (đồng hồ; người đúng hẹn)
  faire l’heure — (đường sắt) đến đúng giờ (xe lửa)
  heure avancée — khuya, muộn
  heure dernière; heure suprême — lúc lâm chung
  heures creuses — xem creux
  la bonne heure — lúc thích hợp
  la mauvaise heure — lúc không thích hợp, lúc bất lợi
  le quart d’heure de Rabelais — xem quart
  l’heure du berger — giờ tình tự, giờ trai gái hẹn hò
  l’heure H — (quân sự) giờ tấn công+ giờ ấn định; giờ quyết định
  livres d’heures — (tôn giáo) sách kinh
  n'avoir pas une heure à soi — bận túi bụi, không có thì giờ rảnh
  pour le quart d’heure — trong lúc này
  prendre heure avec quelqu'un — hẹn giờ với ai
  sur l’heure — ngay lập tức
  tout à l’heure — lúc nãy, vừa rồi+ chốc nữa
  un ami de toutes les heures — một người bạn thân thiết

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]