impératrice

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Impératrice

  1. Hoàng hậu, vợ của Hoàng đế.
  2. Nữ hoàng, người phụ nữ làm hoàng đế cai trị một đế quốc.

Đồng nghĩa[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)