Bước tới nội dung

peut-être

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • /pø.t‿ɛtʁ/ hay /pœ.t‿ɛtʁ/
 • Pháp (Paris)
 • Pháp (Avignon)
 • Canada (Estrie) (Thông tục)
 • Canada (Thành phố Québec) (Thông tục)
 • /pt‿ɛtʁ/ hay /pt‿ɛt/ (Thông tục) (Phó từ)
 • Canada (Estrie) (Thông tục) (Phó từ)

Phó từ[sửa]

peut-être /pø.t‿ɛtʁ/, /pœ.t‿ɛtʁ/, /pt‿ɛtʁ/ (Thông tục) hay /pt‿ɛt/ (Thông tục)

 1. Có lẽ, biết đâu chẳng.
  Il viendra peut-être. — Có lẽ sẽ đến.
  Peut-être aura-t-il la chance de réussir ? — Biết đâu nó chẳng may mắn thành công ?
  peut-être que — có lẽ rằng

Đồng nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

peut-être /pø.t‿ɛtʁ/ hay /pœ.t‿ɛtʁ/

 1. (Văn học) Cái có lẽ, cái không chắc chắn.
  Sonder le peut-être — Dò cái không chắc chắn

Tham khảo[sửa]