Bước tới nội dung

réaction

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁe.ak.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
réaction
/ʁe.ak.sjɔ̃/
réactions
/ʁe.ak.sjɔ̃/

réaction gc /ʁe.ak.sjɔ̃/

 1. Phản ứng.
  Réaction alcaline/réaction basique — phản ứng kiềm/phản ứng bazơ
  Réaction colorée — phản ứng màu
  Réaction nucléaire — phản ứng hạt nhân
  Réaction en chaîne automodératrice — phản ứng dây chuyền tự giới hạn
  Réaction de décomposition — phản ứng phân huỷ
  Réaction d’échange — phản ứng trao đổi
  Réaction amphotère — phản ứng lưỡng tính
  Réaction du deuxième ordre — phản ứng bậc hai
  Réaction endothermique/réaction exothermique — phản ứng thu nhiệt/phản ứng phát nhiệt
  Réaction compétitive — phản ứng cạnh tranh
  Réaction inverse — phản ứng nghịch
  Réaction neutre — phản ứng trung tính
  Réaction mutuelle — phản ứng tương hỗ
  Réaction isothermique — phản ứng đẳng nhiệt
  Réaction d’oxydation — phản ứng oxy hoá
  Réaction d’oxydoréduction — phản ứng oxy hoá-khử
  Réaction réversible — phản ứng thuận nghịch
  Réaction de substitution — phản ứng thế
  Réaction à la touche — phản ứng giọt
  Réaction d’irradiation — phản ứng lan toả
  Réaction ménagée — phản ứng khống chế được
  Réactions du public — phản ứng của quần chúng
  Réactions de défense de l’organisme — phản ứng tự vệ của cơ thể
 2. Phản lực.
  Avion à réaction — máy bay phản lực
 3. (Chính trị) Trào lưu phản động; phái phản động.

Tham khảo[sửa]