rationnel

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

Số ít Số nhiều
Giống đực rationnel
/ʁa.sjɔ.nɛl/
rationnels
/ʁa.sjɔ.nɛl/
Giống cái rationnelle
/ʁa.sjɔ.nɛl/
rationnelles
/ʁa.sjɔ.nɛl/

rationnel /ʁa.sjɔ.nɛl/

 1. (Thuộc) Lý tính; dựa trên lý tính.
  Activité rationnelle — hoạt động lý tính
 2. Hợp lý.
  Méthode rationnelle — phương pháp hợp lý
 3. Thuần lý.
  Mécanique rationnelle — cơ học thuần lý
 4. (Toán học) Hữu tỷ.
  Nombre rationnel — số hữu tỷ

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
rationnel
/ʁa.sjɔ.nɛl/
rationnels
/ʁa.sjɔ.nɛl/

rationnel /ʁa.sjɔ.nɛl/

 1. Cái hợp lý.
  Le rationnel de ce système — cái hợp lý của hệ thống ấy

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]