sikte

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Danh từ[sửa]

  Xác định Bất định
Số ít sikte siktet
Số nhiều sikter sikta, siktene

sikte

 1. Sự nhắm, ngắm.
  å ta sikte før man skyter
  å ta sikte på noe — 1) Trù tính việc gì. 2) Nhắm vào việc gì.
 2. Chỗ để nhắm (súng).
  Denne kanonen har stillbart sikte.

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å sikte
Hiện tại chỉ ngôi sikter
Quá khứ sikta, siktet
Động tính từ quá khứ sikta, siktet
Động tính từ hiện tại

sikte

 1. Nhắm, ngắm.
  å sikte på noe(n) med gevær
  å sikte mot høye mål
  å sikte til noe — Ám chỉ việc gì.
 2. (Luật) Truy tố.
  Hun ble siktet for overlagt drap.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]