sparke

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å sparke
Hiện tại chỉ ngôi sparker
Quá khứ sparka, sparket
Động tính từ quá khứ sparka, sparket
Động tính từ hiện tại

sparke

  1. Đá.
    Han sparket meg i magen.
    å sparke ball
    å sparke bein for/under noen — Chận chân ai.
  2. Đuổi sở, sa thải.
    Han ble sparket fra jobben grunnet fyll.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]