theater

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

theater

Danh từ[sửa]

theater

  1. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Rạp hát, nhà hát.
    to go to the theater — đi xem hát
  2. (Nghĩa bóng; từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Nơi (xảy ra cái gì), chỗ, trường.
    the theater of war — nơi giao chiến, chiến trường
    the theater of the crime — nơi xảy ra tội ác

Đồng nghĩa[sửa]

rạp hát
nơi

Tham khảo[sửa]