theatre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

theatre

 1. Rạp hát, nhà hát.
  to go to the theatre — đi xem hát
 2. Nghệ thuật sân khấu; phép soạn kịch.
  the rules of the theatre — những quy tắc của phép soạn kịch
 3. Sân khấu, nghề ca kịch, nghề diễn kịch.
  to be destined to the theatre — dự định làm diễn viên kịch
 4. Tập kịch bản, tập tuồng hát.
  theatre of Shakespeare — tập kịch bản của Sếch-xpia
 5. (Nghĩa bóng) (từ Anh, nghĩa Anh) Nơi (xảy ra cái gì), chỗ, trường.
  the theatre of war — nơi giao chiến, chiến trường
  the theatre of the crime — nơi xảy ra tội ác
 6. Phòng (giảng bài,...).

Đồng nghĩa[sửa]

rạp hát
nơi

Tham khảo[sửa]